Anti-infectives | Sana Pharma
Anti-infectives
Home » Anti-infectives

Co-amoxiclav Tablets 1 g

Co-amoxiclav Suspension 400 mg

Co-amoxiclav Tablets 625 mg

Co-amoxiclav Suspension 312 mg

Co-amoxiclav Suspension 156 mg

Cefixime 100 mg Suspension

Cefixime 400 mg Capsules

Cefdinir 125mg/5ml Suspension               

Cefdinir Capsule 300 mg

Levofloxacin 500 mg

Levofloxacin 750 mg

Azithromycin Tablets

Azithromycin Suspension

Metronidazol 250 mg Tablets

Metronidazol 500 mg Tablets                     

Metronidazol 200mg/100ml Syrup

Moxifloxacin Tablets

Cefpodoxime Tablets 100 mg

Cefpodoxime Tablets 200 mg

Sofosbuvir 400 mg Tablets

Sofosbuvir 400 mg-Ledipasvir 90 mg Tablets

Daclatasvir 60 mg Tablets

Metronidazole 250 mg Tablets

Metronidazole 500 mg Tablets

Metronidazole 200 mg/100 ml Syrup

Tobramycin Eye Ointment

Tobramycin Eye Drop

Tobramycin-Dexamethasone Eye Ointment

Tobramycin & Dexamethasone Eye Drop